Po množících se diskuzích na tomto webu nad otázkami souvisejícími s trestním právem, pravomocemi policistů či právy fans a podobnými tématy, jsme se pokusili sepsat jakési shrnutí a vysvětlení nejčastějších případů, se kterými se již běžně můžeme setkat při fotbalových zápasech a podobných aktivitách, a s jejich vazbami na platný právní řád České republiky. Ač se to nezdá, je to dost obsáhlý materiál, proto jej přikládáme volně ke stažení ve formátu pdf k tomuto článku... Tvůrce materiálu nemá právní vzdělání, text je založen na mnohaletých zkušenostech ze scény, považujte jej tedy za orientační. Konkrétní kauzy je nejlepší řešit přímo s advokáty. Vaše dotazy můžete napsat do komentářů, případné odpovědi naleznete tamtéž. Vítána budou i upřesnění či doplnění výkladu...

Autor: LZO

Zde ke stažení slibované první info ve formátu PDF

Additional information